Home / Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH VYSA KANTO NHIỆM KỲ 2017-2018

xxx

Ban chủ tịch: (vysakanto-banchutich@vysajp.org)
Chủ tịch Nguyễn Phương Nhi
Phó Chủ tịch – phụ trách Tài chính và Thiện nguyện Đỗ Quỳnh Hoa
Phó Chủ tịch – phụ trách Thông tin Nguyễn Phúc Khải
Phó Chủ tịch – phụ trách Đối ngoại Hoàng Ngọc Thảo Chi
Phó Chủ tịch – phụ trách Văn hóa Đặng Việt Tân
Phó Chủ tịch – phụ trách Thể Thao Nguyễn Thái Sơn
Ban Đối ngoại: (taigai.vysa@gmail.com)
Trưởng ban Đối ngoại Hoàng Thanh Thuỷ
Phó ban Đối ngoại – Phụ trách Eigyo Cao Kiều Nga
Phó ban Đối ngoại – Phụ trách hành chính Nguyễn Hương Giang
Phó ban Đối ngoại – Phụ trách thông tin Đỗ Hoàng Hiệp
Ban Thể thao:
Trưởng ban Thể thao Đào Ngọc Hải
Phó ban Thể thao – Phụ trách Tổ Chức Mai Ngọc Duy Quang
Phó ban Thể thao – Phụ Trách Tài Chính Đỗ Thị Phương Dung
Ban Thông tin: (channel@vysajp.org)
Trưởng ban Thông tin Trần Đình Cương
Phó ban Thông tin – Phụ trách Website Trần Phương Nam
Phó ban Thông tin – Phụ trách kênh Youtube VYSATV Nguyễn Viết Xuân
Phó ban Thông tin – Phụ trách bài viết Đặng Thục Minh Yến
Trưởng Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Nguyễn Thanh Long
Ban Văn hóa:
Trưởng ban Văn hóa Nguyễn Quốc Tùng
Phó ban Văn hóa Dương Thị Mai
Trưởng Câu Lạc Bộ Múa Nguyễn Hồ Quỳnh Anh
Chủ nhiệm Quỹ Tấm Lòng Vàng Đỗ Quỳnh Hoa
Trưởng Ban Hành chính – Tổng hợp
Trưởng nhóm dự án Cơm có thịt VYSA Kanto Hà Thị Phương Thanh

Xem thêm:

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2017

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2016

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2015

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2014

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2013