Home / Ban chấp hành / Ban chấp hành VYSA Kanto NK 2012-2013

BAN CHẤP HÀNH VYSA KANTO NHIỆM KỲ 2012-2013

Ban chủ tịch:
Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng
Phó Chủ tịch – phụ trách Tài chính và Thể thao Lê Hoàn
Phó Chủ tịch – phụ trách Đối ngoại Lê Ngọc Huyền
Phó Chủ tịch – phụ trách Văn hóa Nguyễn Thanh Tùng
Ban Đối ngoại:
Trưởng ban Đối ngoại Lê Minh Ngọc
Phó ban Đối ngoại Phạm Quỳnh Anh
Phó ban Đối ngoại Lê Ngọc Hà
Ban Thể thao:
Trưởng ban Thể thao Nguyễn Tuấn Dương
Phó ban Thể thao Vũ Tuấn Đạt
Phó ban Thể thao Nguyễn Tuấn Anh
Phó ban Thể thao Châu Ngọc Hiền
Trưởng ban tổ chức giải VYSA Cup Tạ Hồng Việt
Ban Thông tin:
Trưởng ban Thông tin
Phó ban Thông tin Hà Ngọc Thủy
Trưởng tiểu ban Phụ trách kênh Youtube VYSATV Nguyễn Hải Anh Tuấn
Trưởng tiểu ban website Nguyễn Đức Hùng
Trưởng Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Trần Nam Bình
Ban Văn hóa:
Trưởng ban Văn hóa Trần Đức Tâm
Phó ban Văn hóa Ngô Phương Thảo
Phó ban Văn hóa Vũ Thùy An
Chủ nhiệm Quỹ Tấm Lòng Vàng Nguyễn Toàn
Trưởng Ban Hành chính – Tổng hợp  Nguyễn Quỳnh Trâm
Phó Ban Hành chính – Tổng hợp  Dạ Thảo Linh