Home / Ban chấp hành / Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014 – 2015

BAN CHẤP HÀNH VYSA KANTO NHIỆM KỲ 2014-2015

Ban chủ tịch:
Chủ tịch Lê Thị Minh Hằng
Phó Chủ tịch – phụ trách Thông tin Đào Thị Bích Ngọc
Phó Chủ tịch – phụ trách Đối ngoại Hoàng Thị Hải Yến
Phó Chủ tịch – phụ trách Học thuật – Văn hóa Nguyễn Khánh Linh
Phó Chủ tịch – phụ trách Thể Thao Cao Hoàng Lân
Ban Đối ngoại:
Trưởng ban Đối ngoại Phạm Thùy Chi
Phó ban Đối ngoại Nguyễn Hoàng Cẩm Tú
Ban Thể thao:
Trưởng ban Thể thao Lưu Xuân Khôi
Phó ban Thể thao – Phụ trách Tổ Chức Hoàng Tuấn Anh
Phó ban Thể thao – Phụ Trách Tài Chính Lê Đăng Khoa
Ban Thông tin:
Trưởng ban Thông tin Doãn Hồng Trang
Phó ban Thông tin – Phụ trách Website Tống Văn Hoà
Phó ban Thông tin – Phụ trách biên tập & CLB MC Vũ Thành Công
Phó ban Thông tin – Phụ trách Marketing Dương Ngọc Huân
Ban Văn hóa:
Trưởng ban Văn hóa Ngô Huy Cừ
Phó ban Văn hóa Nguyễn Hữu Mạnh Khôi
Phó ban Văn hóa Ngô Phương Thảo
Chủ nhiệm Quỹ Tấm Lòng Vàng Hoàng Thanh Dương
Phó Chủ nhiệm Quỹ Tấm Lòng Vàng Nguyễn Toàn
Trưởng Ban Hành chính – Tổng hợp  Phạm Thị Thanh Loan
Trưởng nhóm dự án Cơm có thịt VYSA Kanto Nguyễn Song Lan Anh
Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Bình Khiêm