Home / Ban chấp hành / BCH VYSA Kanto 2015-2016

BAN CHẤP HÀNH VYSA KANTO NHIỆM KỲ 2015-2016

Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng
Phó Chủ tịch – phụ trách Tài chính Nguyễn Quỳnh Trâm
Phó Chủ tịch – phụ trách Thông tin và Thiện nguyện Doãn Hồng Trang
Phó Chủ tịch – phụ trách Đối ngoại Nguyễn Thị Hương Giang
Phó Chủ tịch – phụ trách Văn hóa Ngô Huy Cừ
Trưởng Ban Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Thị Hương Giang
Trưởng ban Đối ngoại Lê Thái Anh
Phó ban Đối ngoại Hoàng Thanh Vân
Phó ban Đối ngoại Đào Huyền
Trưởng ban Thể thao Đào Viết Ngọc
Phó ban Thể thao – Phụ trách Tổ chức Nguyễn Ngọc An
Phó ban Thể thao – Phụ trách Liên Lạc Nguyễn Đức Việt
Phó ban Thể thao – Phụ Trách Tài Chính Trần Thị Phượng Diễm
Trưởng ban Thông tin Kim Mạnh Hiệp
Phó ban Thông tin – Phụ trách Đối Ngoại Huỳnh Kim Xuyến
Phó ban Thông tin – Phụ trách Học Thuật Nguyễn Phúc Khải
Phó ban Thông tin – Phụ trách Website Tống Văn Hòa
Trưởng Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Nguyễn Quang Thùy
Trưởng ban Văn Hóa Cao Hoàng Nam
Phó ban Văn Hóa – Phụ trách Đối Nội Nguyễn Văn Minh
Phó ban Văn Hóa – Phụ trách Đối Ngoại Nguyễn Hữu Mạnh Khôi
Trưởng Câu Lạc Bộ Âm Nhạc Nguyễn Anh Hào
Trưởng Câu Lạc Bộ Múa Nguyễn Hồ Quỳnh Anh
Trưởng Câu Lạc Bộ MC Đinh Tiến Đạt
Cố Vấn Nguyễn Bình Khiêm, Huỳnh Tấn Minh Triết
Chủ nhiệm Quỹ Tấm Lòng Vàng Doãn Hồng Trang
Phó chủ nhiệm Quỹ Tấm Lòng Vàng Nguyễn Thị Hương Giang( BHC)
Trưởng nhóm dự án Cơm có thịt Phạm Văn Tuyển