Bài hát Quê hương bằng tiếng Nhật

Bài hát Quê hương (nhạc Giáp Văn Thạch, lời thơ Đỗ Trung Quân) bằng tiếng Nhật được trình bày bởi ca sĩ Hải Triều, lời dịch của Matsushima Yoshio

Leave a Reply